Skifteret og arv

Skifteretten

I det en person dør, bliver skifteretten altid inddraget. Skifteretten er myndigheden i Danmark, der tager stilling til, hvordan boet efter afdøde skal skiftes. Skifteretten får helt automatisk besked om dødsfaldet og vil kort efter rette henvendelse til de pårørende, der som anmelder på dødsanmeldelsen.

Skiftefuldmagt

Skifteretten kontakter kun anmelderen af dødsfaldet. Dog hænder det i næsten alle tilfælde, at alle afdødes arvinger skal tage stilling til hvordan boet skal behandles. Derfor er det også en god ide at man som anmelder inddrager de andre familiemedlemmer i et møde eller blot sørger for at have en fuldmagt foreliggende fra dem. Dette kaldes også en skiftefuldmagt og den kan hentes på domstol.dk.

Afdødes ejendele og konti

Førend man har været i dialog med skifteretten, må arvinger ikke råde over ejendele fra afdøde. Dette betyder at det er forbudt at rydde afdødes hjem for møbler eller andet indhold. I særlige tilfælde kan skifteretten gå ind og tillade arvinger at de må rydde boligen, hvis der er fuld enighed blandt alle arvinger. Det er derfor heller ikke tilladt at benytte afdødes konti til at hæve penge eller bruge kontanter der måtte foreligge i afdødes bolig. Det er naturligt at banken går ind og fryser afdødes konti, indtil skifteretten har været inde over. Desuden skal man som arvinger ikke betale afdødes regninger, som eksempelvis telefon, forsikringer, husleje mv.

Hvad har skifteretten brug for?

Til mødet eller telefonmødet med skifteretten skal man som arving altid medbringe:

Oplysninger om arvingers

 • Navne
 • Adresser
 • CPR-numre
 • Penge til at betale eventuel retsafgift
 • Regninger for rimelige begravelsesomkostninger, herunder:
  • Udgifter til bedemand
  • Annoncering
  • Kiste og urne
  • Kørsel i rustvogn
  • Dødsannonce
  • Kranse og buketter
  • Orgelspil og korsang
  • Mad/drikke i forbindelse med begravelse
  • Eventuelt køb og vedligeholdelse af gravsted
  • Gravsten og inskription

Desuden skal man medbringe afdødes eventuelle:

 • Testamente
 • Ægtepagt
 • Adoptionsbevilling
 • Separations-/skilsmissepapirer
 • Bankbøger
 • Kontoudtog
 • Oplysninger om aktier, obligationer og andre værdipapirer
 • Oplysninger om fast ejendom, andelsbolig og lignende
 • Seneste ejendomsvurdering
 • Selvangivelse/årsopgørelse
 • Seneste lønseddel
 • Seneste pensionsopgørelse
 • Oplysninger om gæld
 • Oplysninger om værdien af afdødes ejendele – fx møbler, tv og bil
 • Oplysninger om værdien af efterlevende ægtefælles ejendele

Har afdøde oprettet et testamente?

Forud for det føreste møde vil nogle skifteretter tage kontakt til SKAT. Samtidig undersøger skifteretten Centralregistret for Testamenter, om der af afdøde skulle være oprettet et testamente.

Skifteformen i skifteretten

Som arving der er i kontakt med skifteretten har du pligt til at oplyse skifteretten om afdødes familieforhold. Skifteretten vil hjælpe med at vejlede om valget af skifteformen samt eventuel udfyldelse af blanketter.

Skifteretsattesten

Såfremt man har medbragt alle påkrævede papirer i skifteretten, er det muligt for skifteretten på det første møde at vejlede om hvilken skifteform der vil være den rigtige at gå med. I mange tilfælde vil mindre dødsboer bliver gjort færdige på det første møde i skifteretten og man kan derfor gå derfra med en skifteretsattest. Denne attest er dødsanmelders bevis for, at de har retten til at bestemme over afdødes aktiver herunder, inventar, konti mv.

Såfremt du skulle afholde dette møde med skifteretten på telefonisk vis, vil attesten efterfølgende blive sendt med posten.

Såfremt det ikke er muligt for skifteretten på det første måde at afgøre skifteformen, vil din sag få udsættelse.

Skift af selve dødsboet

Du skal som arving til afdøde beslutte hvad der skal ske med afdødes ejendele herunder penge, eventuel gæld i dødsboet, personlige ejendele mv. Skulle det forekomme at dødsboets forhold er uoverskuelige, vil skifteretten kunne hjælpe og i de fleste tilfælde er denne hjælp nok.

Arver du et omfattende dødsbo, skal du kontakte en advokat eller revisor, til at forestå papirarbejdet. Ved at vælge en fagmand til rådgivning, undgår du at begå fejl i behandlingen af boet.

Anita Grundahl

anitagrundahl optimeret scaled

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende dialog. Nedenfor finder du kontaktoplysninger. Du er også meget velkommen til at sende en besked eller komme forbi butikken.

Kontakt

Skal jeg ringe dig op?